TS EN ISO/IEC 17025:2017 DENEY VE KALİBRASYON LABORATUVARLARININ YETERLİLİĞİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI (Temel-Dokümantasyon-İç Denetçi-Ölçüm Belirsizliği- Metot Validasyon) 

Eğitim Yeri

İZMİR HILTON CENTER Ofislerinde Yüzyüze Eğitimler yapılmaktadır. 

Yapılan Yüzyüze eğitimlere İzmir dışından veya online katılmak isteyenler canlı eğitime bağlanarak aktif katılım sağlayabilirler.

Kişi Sayısı

6 kişi ( Uygulamalı Eğitim Olduğu için az kişi ile eğitim yapılmaktadır.) Bir işletmeye sistemin kurulabilmesi ve denetlenmesi için gerekli dokümantasyon şablonu verilmektedir.

Eğitim Günleri


60 saat 8 hafta
(Hızlandırılmış 5 Hafta )
Hafta içi/sonu Gündüz Akşam programları bulunmaktadır.

Eğitim Yenileme


Eğitimlere 2 yıl içinde Ücretsiz Katılım ve Yaşam Boyu Danışmanlık  

EĞİTİM DETAYLARI

- Eğitimlerimize %70 katılım gösteren katılımcılarımız, Kurumumuz tarafından yapılan Sınava girmeye hak kazanırlar.
- Sınavdan 70 puan ve üzeri alanlara BAŞARI BELGESİ Almaya hak kazanırlar. Sınava 3 defa girme hakkınız bulunmaktadır.
- Ayrıca sizden eğitimler esnasında istenilen workshoplar ve bitirme projeniz ile birlikte programımızı tamamlayarak aşağıdaki Sorgulanabilir Sertifika ve Ulusal ve Uluslar arası geçerli İzlenebilirlik Özelliği olan Kurum Onaylı Başarı Belgeleri

* ISO 17025 Yönetim Sistemi Uzmanlık Sertifika Belgesi Türkçesi ve İngilizcesi*
* ISO 17025 Management Spesialist Certificate
* ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyon Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi Sertifikası
*ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyon Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi Sertifikası
*ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyon Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi Sertifikası
*ISO 17025 Ölçüm Belirsizliği Eğitimi Sertifikası
*ISO 17025 Metot Validasyon Eğitimi Sertfikası
*ISO 19011 Denetim ve Denetçi Başarı Sertifikası
*Etkili İş Projesi Sunum Teknikleri Başarı Sertifikası
*Referans Mektubu
*2 Sayfalık Profesyonel Özgeçmiş 
*Yaşam Boyu İş - Meslek - Kariyer Danışmanlığı Hakkı
*2 Yıl İçerisinde Eğitimlere Tekrar Katılma Hakkı

Eğitimde aşağıdaki modullerle birlikte size Bir şirket Simulasyonu Üzerinden sıfırdan sistem kurulumu yapılarak dokümantasyon şablonu ve Denetim Soru listeleri hazırlanacaktır.

ISO 17025 YÖNETİM SİSTEMİ UZMANLIK ve DENETÇİ SERTİFİKA PROGRAMI
iÇERİK

1.MODÜL ISO 17025 YÖNETİM SİSTEMİNE GİRİŞ
KALİTE NEDİR ?
KALİTE YÖNETİMİNE GİRİŞ
ISO 17025 SİSTEMİ YÖNETİCİSİ KİMDİR?
ISO 17025 SİSTEMİ YÖNETİMİ TERMİNOLİJİSİ
ISO 17025 SİSTEMİ YÖNETİCİSİ YETKİNLİKLERİ
İŞLETMELERİN ISO 17025 SİSTEMİ YÖNETİCİSİ NDEN BEKLENTİLERİ
ISO 17025 SİSTEMİ YÖNETİCİSİ HANGİ İŞLETMELRDE ÇALIŞABİLİR
ISO 17025 SİSTEMİ YÖNETİCİSİ MAAŞLARI NE KADARDIR ?

2.MODÜL TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ GETİRİLERİ
TOPLAM KALİTE YÖNETİM ŞİRKETLERE ADAPTASYONU
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TEMEL İLKELERİ
PUKO DÖNGÜSÜ
ISO 17025 SİSTEMİ YÖNETİM SİSTEMİ TANITIMI

3.MODÜL ISO STANDARTLARI
YÖNETİM SİSTEMLERİN TANITILMASI
ISO 17025 YÖNETİM SİSTEMİ
ISO ÖRGÜTÜNÜN TANIMI ve ALT ORGANİZASYONLARI
TSE, TSEK, CE vb İŞARETLEME SİSTEMLERİ
TSE STANDARTLARI VE KALİBİRASYON
ÖLÇÜ VE KONTROL SİSTEMLERİ
İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL YÖNTEMLERİ
5 S PRENSİBİ, YALIN ÜRETİM MODELİ, 6 SİGMA

4.MODÜL ISO 17025 SİSTEMİ TEMEL
ISO 17025 YÖNETİM SİSTEMİ GİRİŞ
ISO 17025 YÖNETİM SİSTEMİ DÖKUMANTASYON YAPISI
ISO 17025 YÖNETİM SİSTEMİ FİRMA UYGULAMALARI
ISO 17025 YÖNETİM SİSTEMİ KURULMASI

5.MODÜL ISO 17025 YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN DOKUMANTASYON
YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİN DOKUMANTASYON YAPISI
DOKUMANTASYONLARIN SİSTEMLERE ENTEGRASYONU
DOKUMANTASYONALRIN OLUŞTURULMASI VE DAĞITILMASI
DOKUMANTASYON KONTROL EDİLMESİ
DOKUMANLARIN GÜNCELLENMESİ İPTAL EDİLME SÜRECİ

6.MODUL ISO 17025 YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ 1
ISO 17025 YÖNETİM SİSTEMİ
ISO 17025 YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ AŞAMALARI
DOKUMANTASYON YAPISI
ISO 17025 YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETİM AŞAMALARI
ISO 17025 YÖNETİM SİSTEMİ DENETİMİN TANIMI VE AMACI
ISO 17025 YÖNETİM SİSTEMİ DENETÇİ ÖZELLİKLERİ
ISO 17025 YÖNETİM SİSTEMİ DENETİM SÜREÇLERİ
ISO 17025 YÖNETİM SİSTEMİ DENETİM HAZIRLIKLARI
ISO 17025 YÖNETİM SİSTEMİ DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
ISO 17025 YÖNETİM SİSTEMİ RAPORLAMA
ISO 17025 YÖNETİM SİSTEMİ TAKİP

7.MODUL ISO 17025 YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ 2
ISO 17025 YÖNETİM SİSTEMİ DENETİM TEKNİKLERİ
ISO 17025 YÖNETİM SİSTEMİ PRATİK UYGULAMALAR
ISO 17025 YÖNETİM SİSTEMİ TETKİKÇİ LİSTESİ OLUŞTURULMASI
ISO 17025 YÖNETİM SİSTEMİ TETKİK PROGRAMININ YÖNETİLMESİ
ISO 17025 YÖNETİM SİSTEMİ TETKİK AKTİVİTELERİ
ISO 17025 YÖNETİM SİSTEMİ TETKİKİN BAŞLATILMASI
ISO 17025 YÖNETİM SİSTEMİ TETKİKİN SONLANDIRILMASI
ISO 17025 YÖNETİM SİSTEMİ TETKİKİN TAKİBİ
ISO 17025 YÖNETİM SİSTEMİ TETKİK DOKÜMANTASYONU
ISO 17025 YÖNETİM SİSTEMİ TETKİK WORKSHOP / UYGULAMA

8.MODUL ISO 17025 YÖNETİM SİSTEMİ ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ EĞİTİMİ
ÖLÇÜM TEKNİKLERİ VE ÖLÇÜM SONUCU ANALİZLERİ
ÖLÇME SİSTEMLERİNDE SİSTEMATİK VE RASTGELE HATA ANALİZİ
ÖLÇME SONUÇLARINIDA DOĞRULUK
ÖLÇME SONUÇLARINIDA GERÇEKLİK
ÖLÇME SONUÇLARINIDA KESİNLİK
ÖLÇME SONUÇLARINIDA BELİRSİZLİK
ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİNİN OLASI NEDENLERİ
BELİRSİZLİK HESAPLAMA YÖNTEMİ A-TİPİ
BELİRSİZLİK HESAPLAMA YÖNTEMİ B-TİPİ
NORMAL DAĞILIM TABLOSU BELİRSİZLİKTE KULLANILAN İSTATİSTİKSEL DAĞILIMLAR
ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİNİN TAHMİN EDİLMESİ
ÖLÇÜM STANDART BELİRSİZLİKLERİN HESAPLANMASI
ÖLÇME SİSTEMLERİNDE BELİRSİZLİK KAYNAKLARININ BELİRLENMESİ,
ÖLÇÜM BELİRSİZLİKLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ
ÖLÇÜM SONUÇLARIN RAPORLANMASI

9.MODUL ISO 17025 YÖNETİM SİSTEMİ METOD VALİDASYON EĞİTİMİ
ÖLÇÜM METOT VALİDASYONU ÇALIŞMALARININ SÜREÇLERİNİN PLANLANMASI
ÖLÇÜM GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
ÖLÇÜM VALİDASYON RAPORUNUN HAZIRLANMASI,
ÖLÇÜM VALİDASYON SONUÇLARININ ANALİZİ
ÖLÇÜM METOT VALİDASYONU SPEKLERİ
ÖLÇÜM ARA KESİNLİK
ÖLÇÜM TEKRARLANABİLİRLİK
ÖLÇÜM TEKRAR ÜRETİLEBİLİRLİK
ÖLÇÜM SEÇİCİLİK VE ÖZGÜNLÜK
ÖLÇÜM LİNEERLİK-ÖLÇÜM ARALIĞI
ÖLÇÜM HASSASİYET -GERİ KAZANIM
ÖLÇÜMDE SAĞLAMLIK

10. MODÜL SİSTEM KURULUMU
SİSTEM KURURLUMU İÇİN DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
ISO 17025 YÖNETİCİSİNİN SİSTEM KURMA AŞAMALARI
ISO 17025 YÖNETİCİSİNİN VERECEĞİ EĞİTİMLER
ISO 17025 YÖNETİCİSİNİN YÖNETİM TEMSİLCİSİ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİ
KALİTE YÖNETİCİSİNİN İÇDENETİMLERİ

11.MODUL BELGELENDİRME
BELGELENDİRME SÜRECİ
BELGELENDİRME ŞİRKETLERİNİN TESPİTİNDE DİKKAT EDİLECEKLER
BELGELENDİRME ve DENETLEME SÜRECİNİN PLANLANMASI
BELGE ALIMI ve GEÇERLİLİK SÜRECİ

PROJE SUNUMU
  

Uygulamalı Kalite Güvence Yöneticiliği Uzmanlık ve Denetçi Sertifika Programı ( ENTEGRE SİSTEM KURULUMU – ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS Temel – İç Denetçi ) Eğitiminden Öğrenecekleriniz ve Uygulamalarımız

*Toplam Kalite Yönetiminin İşletmelere entegrasyonu
*ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel – Dokumantasyon – İç Denetçi Uygulamaları
*ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Temel – Dokumantasyon – İç Denetçi Uygulamaları
*OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel – Dokumantasyon – İç Denetçi Uygulamaları
*Entegre Yönetim Sistem Kurulumu ve Denetimi
*Entegre Yönetim Sistem Dokumantasyon yapısının oluşturulması
*Sistem kurulumunun zaman ve aksiyon planlarının oluşturulması
*Entegre Yönetim Sistemi El Kitaplarının Oluşturulması
*Dokumante Edilmiş bilgi, prosedürler, Formların oluşturulması
*Master List oluşturulması
*Risk Analizleri yapılması
*Acil Durum Organizasyonları
*İş Kazaları İstatistikleri
*Dokuman takip sisteminin kurulması
*Entegre sistem Yazılımlarının Kullanılması
*İzlenebilirlik Sisteminin kurulması
*Belgelendirme İşletmeleri ile ilişkiler
*Dış Denetimlere hazırlık
*İç Denetim Organizasyonlarının ve Raporlamalarının yapılması
*Pozisyon bazlı görev tanımlarının, iş analizlerinin ve yetkinlik analizlerinin yapılması
*Kayıtların Kontrolu ve Arşivlenme teknikleri
*Boyut ve Etkinlik Analizleri
*SWOT Analizleri ile Fırsatların Belirlenmesi
*DÖF açma – kapama teknikleri
*Kök – Neden Analizi
*Kaizen ve Sürekli İyileştirme uygulamaları
*Süreç Bazlı yaklaşım Teknikleri
*YGG Toplantı İçeriğinin belirlenmesi ve Yönetilmesi
*Eğitim Planlarının Yapılması ve Farkındalık yaratılması
*Paydaş Analizlerinin Yapılması
*İş Kazaları ve Tehlike Analizlerinin yapılması
*İş Akış Planlarının ve Yerleşim Planlarının Yapılması
*İç ve Dış Müşteri Memnuniyeti Standartlarının Belirlenmesi
*Kuruluşun Bağlamı ve Uygunluğun Değerlendirilmesi
*SMART Teknikleri ile Hedeflerin Belirlemesi
*Yönetim Sistemi Politikalarının ve Taahhütlerinin Oluşturulması
*İş Sunumunun Hazırlanması ve Yetişkin Eğitimleri Proje Çalıştayı
*Kalite Güvence Biriminin İşleyişi
*Danışmanlık Firmalarının Faaliyetleri

Kariyer.net' te Ocak 2020 tarihi itibariyle sadece İzmir'de yayında olan KALİTE alanındaki iş ilanı sayısı şu anda 744 adettir.

TS EN ISO/IEC 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Gereklilikler, laboratuvarda kalite yönetimi, kalite güvencesi ve akreditasyon çalışmalarında görev almak ve Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının genel işletim kuralları üzerine uzmanlaşmak isteyen, elit profillerin kariyer yapabildiği özel bir uzmanlık alanıdır. Bu alanında kendinizi geliştirebilmeniz ve ileri Metotları üzerine uzmanlaşabilmeniz programlarımızda sizlerin yanınızdayız...

KARİYER VE İŞ FIRSATLARI
İşletmelerinin kalite ve genel yönetimiyle ilgili olarak kariyerini geliştirmek amacıyla çağdaş kalite yönetimi bilgi ve becerileri edinmek ve ihtiyaç duyulan donanımı kazanmak isteyen

* Kurumsal Şirketlerin Kalite Güvence Departmanlarında çalışabilmek içn
* İşletmelerin Laboratuvar ve Analiz Departmanlarında çalışmak isteyenler
* Çalıştıkları işletmelerde İÇ DENETMENLİK yapmak isteyenler.
* BELGELENDİRME Şirketlerinde çalışmak isteyenler
* DANIŞMANLIK Şirketlerinde çalışmak isteyenler.
* KURUMSAL İŞLETMELER tarafında tercih edilmek isteyenlerin
* FREELANCE Danışmanlık yapmak isteyenlerin
* İşletmelerin farklı departmanlarında çalışıp Deney ve Kalibrasyon Laboratuvar Sorumlusu pozisyonuna geçmek isteyeler
* Kendi Danışmanlık Firmasını kurmak isteyenler.

QP Kalite Üretim Sistemlerinin size sunduğu Kariyer;
-Yapılan Sınavlarda başarılı olan katılımcılar Danışmanlık İşletmemizin Freelance KALİTE DANIŞMAN HAVUZU kadrosunda yer alacaklardır ve Danışman arayan işletmelerin size ulaşmasını sağlanacaktır.
- Danışmanlık Firmamızın Temsilcisi olarak çözüm ortaklığı yapmak.
- Danışmanlık firmamızı ve referanslarını kullanabilmek.
- Eğitmenlerimizi Referans olarak yazabiliyorsunuz ve onlardan Referans yazısı alıyorsunuz.
- Eğitim sonunda BİTİRME PROJESİ yaparak İŞ SUNUMU şablonu hazırlanmaktadır.
- Size 2 Sayfalık Profesyonel CV hazırlanması
- Danışmanlığını yaptığımız firmaların full time personel ihtiyaçlarında CV lerinizin yönlendirilmesi.
- Öğrenci veya Yeni Mezun, İş / Staj arayanlar ama iş veya staj deneyimi olmayanların Özgeçmişlerindeki bu eksikliklerini UYGULAMALI Programlar sayesinde giderilmektedir.
- Hilton Center’daki Girişimcilik Ofisimizin imkanlarını kullanmak.

Uzmanlık Programımızı tamamlayan mezunlarımıza, iş yaşantılarında yaşadıkları problemleri çözmek için DANIŞMA ve DESTEK HİZMETİ sunulmaktadır. 

Q&P KALİTE ÜRETİM SİSTEMLERİ
UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMLARININ ÖZELLİKLERİ ve EĞİTİM SONRASI YARARLANACAĞINIZ HİZMETLER
-Eğitimlerimiz UYGULAMA ve WORKSOP yöntemleri ile size aktarıldığı için ve Eğitmenlerimizin sizlerle özel ilgilenebilmesi için katılımcı sayısını 6 kişi ile sınırlı tutuyoruz.
-Sürekli güncellenen Eğitim Notlarının tamamına dijital ortamda yaşam boyu erişim hakkı.
-QMS – Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Yazılım Programı ve Eğitim Notları
- Bir işletmenin Denetimden geçebilmesi için sahip olması gereken Evrakların Dokümantasyon Şablonu Soft - Hard Copy şeklinde ( bir işletme için yönetim sisteminin eksiksiz uygulanması gerekli olan evrakların tamamı )
- Yönetici Becerilerini Geliştiren Kişisel Gelişim Eğitim Kitap Seti
-Eğitimlere 2 yıl içerisinde ücretsiz olarak tekrar katılma hakkı
-Referans olarak Eğitmelerimizi yazabiliyorsunuz ve onlardan TÜRKÇE ve İNGİLİZCE REFERANS MEKTUBU alabilmektesiniz.
- Kariyer ve Meslek Danışmanlarımızla 45 dk. Kişilik Envater Çalışması ve Kariyer Planı Hazırlama
- Yaşam Boyu Mesleki ve Teknik Danışmanlık
- Kursiyerlerimize özel düzenlenen Ücretsiz Eğitimlere katılma hakkı
-Eğitim Programımızı başarı ile tamamlayan katılımcılarımızdan isteyenler bitirme projelerini Sunum haline getirerek 15 dk lık Presentasyon yapma hakkı verilerek sunum yetkinliklerinin arttırılması sağlanmaktadır.
- Eğitim tamamlandıktan sonra teknik konularda sorularınızı iletilmeniz için özel tanımlanmış whatsaap, mail veya cep telefonu numarası ile 09.00 – 20.00 saatleri arası destek hizmetinden faydalanabilirsiniz.
-Sistem Revizyonlarında Ücretsiz Fark Eğitimleri ve Sertifikalarınızın güncellenmesi
-Eğitimlerden önce size saat ve gün hatırlatması yapılan BİLGİLENDİRME HİZMETİ
-Mazeret bildirerek gelemediğiniz ve kaçırdığınız eğitimler için TELAFİ EĞİTİMLERİ katılma hakkı
-Mazeret ( Salgın hastalık veya İzmir Dışında bulunan) bildirerek eğitimlere katılamayanlara Uzaktan Canlı olarak eğitimlere erişebilme
- Kariyer Çözüm Hizmetleri tarafından size özel hazırlanmış Türkçe ve İngilizce CV

-Kursiyerlerin İş başvurularında başarılı olabilmeleri için Türkçe ve İngilizce CV'lerinin ve KARİYER.NET cv leri Kariyer Koçları Tarafından birebir olarak düzeltilmesi.
-Programlarımızı tamamlayan katılımcılar Danışmanlık Şirketimizin Danışman - Uzman CV bankasında yer alacak olup KARİYER DESTEK Departmanı tarafından , eğitim kalitemize güvenen işletmelerin personel talepleri değerlendirmeye alınarak size bildirimler yapılması.
-Eğitimlerimize katılanlara YAŞAM BOYU KARİYER DANIŞMANLIĞI hizmeti verilmektedir. ( İş görüşmelerine gitmeden önce size sunulan pozisyon ve işletme hakkında istihbarat durum değerlendirmesi, ücret bilgisi vb – iş görüşmelerinden sonra durum analizi yapılması )

-Eğitimlerimiz %100 Öğrenme Garantilidir
-Eğitimi sınıf ortamında değil, oval masa düzende verilerek, katılımcıların aktif olarak eğitime katılımları sağlanır.

-Hafta içi ve Hafta Sonu Sabah 10.00 - Öğle 13.00 - Akşam 19.00 Kurslarımız vardır. ( PAZAR DAHİL )
-Hafta içi saat 12.00 – 18.00 saatleri arasında eğitim alabilme
-Hafta içi grubunda eğitime başlayan ama eğitim bitmeden iş bulan arkadaşlarımızı, hafta sonu veya mesai çıkışları gruplarına geçme hakkı
-Vardiyalı çalışanlar için istedikleri gün ve saatte eğitim alabilme
-Eğitmen Kalitesi; Çeşitli sektörlerde faaliyetlerini gösteren KURUMSAL, KOBİ, AİLE Şirketlerine DANIŞMANLIK YAPAN, Akademik Kariyeri olan ve Uygulamalı, Ticari ve Pratik bilgiler sunabilen ve size rakip olmayacak eğitmenlerden eğitim alma ayrıcalığı….
- Denetçi – Danışman ve CV Havuzumuzda CV lerinizin değerlendirilerek Kariyer Fırsatlarından faydalanılması
- Eğitim Uygulamalı ve Workshop ağırlıklı olduğundan dolayı katımcı sayısını 6 kişi ile sınırlandırarak sizin ihtiyaçlarınıza göre özel uygulama örnekleri verilebilmektedir. 

Uygulamalı eğitim yaptığımızdan dolayı sertifika programlarımızı 6 kişi ile sınırlı tutuyoruz.
Bu nedenden dolayı kontenjan problemi yaşanmaktadır. Bu problemi gidermek adına belirli dönemlerde Erken kayıt indirimleri yapılmaktadır. Bu avantajlı erken kayıt indiriminden faydalanarak yerinizi rezerve yaptırabiliyorsunuz. Eğitim bedellerine ister kredi kartına ister elden 9 taksit yapılabilmektedir. 

Kayıt ve Ön Kayıt işlemlerinizi ister kurumumuza gelerek isterseniz online yapabiliyorsunuz.

Eğitim programlarımız ile ilgili Sormak istediğiniz sorular 05541681817 veya 02324085980 ‘den ulaşabilir, bu maile yanıt yazabilir veya https://wa.me/902324085980 linkindeki kurumsal WhatsApp üzerinden 7 gün 09.00 – 22.00 saatleri arasında iletişime geçebilirsiniz.


Eğitim Dahilinde Size Verilecek Yazılım, Doküman, Kitaplar ve Hizmetler


Kariyer Merkezi tarafından hazırlanacak İngilizce ve Türkçe CV

QMS - Doküman Yönetim Programı Yazılımı

Workshop Uygulamalı Eğitim ile Sistem Kurulumu 

Yönetim Becerilerini Geliştiren Kitap Eğitim Seti  

İndirimli Eğitim Ücretleri ve Eğitim Takviminin gönderilmesi için aşağıdaki formu doldurunuz
( Mesaj bölümüne eğitim tercihinizi belirtiniz )

iso 17025 eğitimi, iso 17025 temel eğitimi, iso 17025 iç denetçi eğitimi, iso 17025 laboratuvar yönetim sistemi eğitimi, iso 17025 yönetim sistemi eğitimi, iso 17025 kursu, iso 17025 eğitimi izmir, iso 17025 temel eğitimi izmir, iso 17025 iç denetçi eğitimi izmir, iso 17025 laboratuvar yönetim sistemi eğitimi izmir, iso 17025 yönetim sistemi eğitimi izmir, iso 17025 kursu izmir

MERKEZ İRTİBAT


İZMİR HILTON CENTER İŞ MERKEZİNİN 1. Katında bulunmaktayız.
Q&P Management Systems Consultancy - Training
( Kalite Üretim Sistemleri Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri)
İZMİR HILTON CENTER 1.KAT B4-C KONAK / İZMİR


Contacts

PHX 02324085980
GSM 05541681817
WhatsApp Kurumsal : https://wa.me/902324085980
info@kaliteuretimsistemleri.com
www.kaliteuretimsistemleri.com


This website was started with Mobirise website theme